Odredbe i uvjeti

UGOVOR IZMEĐU KLIJENTA I HOTELS.COM, L.P.
Dobro došli na web-lokaciju Group travel service (Služba za grupna putovanja) - Hotels.com® („Web-lokacija”). Izrazi „mi”, „nas” i „Hotels.com” odnose se na Hotels.com, L.P., partnerstvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Teksasu i/ili naša društva kćeri. Izraz „vi” odnosi se na klijenta koji posjećuje Web-lokaciju i/ili traži grupnu rezervaciju putem nas izravno putem ove Web-lokacije ili neizravno putem bilo koje od naših partnerskih kompanija putem kojih pružamo usluge. Sve rezervacije koje obavite putem nas podliježu sljedećim odredbama, uvjetima i napomenama u obliku u kojemu vrijede u trenutku rezerviranja. Pridržavamo pravo u bilo kojem trenutku i prema svom isključivom diskrecijskom pravu promijeniti ili na drugi način izmijeniti Ugovor bez prethodne najave, a vaš nastavak pristupa ili korištenja ove Web-lokacije označava vaše prihvaćanje ažuriranog ili izmijenjenog Ugovora.

KORIŠTENJE WEB-LOKACIJE

Kao uvjet vašega korištenja ove Web-lokacije, vi jamčite

1. da imate najmanje 18 godina,

2. da imate zakonske ovlasti za stvaranje obvezujuće zakonske obveze,

3. da ćete koristiti ovu Web-lokaciju u skladu s ovim Ugovorom,

4. da ćete koristiti ovu Web-lokaciju za obavljanje legitimnih rezervacija ili kupnje za drugu osobu za koju ste zakonski ovlašteni djelovati,

5. da su svi podaci koje ste dali na ovoj Web-lokaciji istiniti, točni, važeći i potpuni i

6. ako imate Hotels.com Group Sales korisnički račun, da ćete čuvati podatke o svom korisničkom računu te nadzirati i biti potpuno odgovorni za bilo koju upotrebu vašega korisničkog računa od strane bilo koje druge osobe. Mi pridržavamo pravo da, prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni, bilo kome uskratimo pristup ovoj Web-lokaciji i uslugama koje nudimo, u bilo kojem trenutku i zbog bilo kojega razloga, uključujući, ali bez ograničenja, zbog povrede ovog Ugovora.

GRUPNE REZERVACIJE HOTELA

Kada zatražite grupnu rezervaciju, naš partner za usluge grupnih putovanja Lexyl Travel Technologies Incorporated, koji djeluje pod imenom HotelPlanner („HotelPlanner”) organizirat će slanje vašeg upita u više hotela. Svaki će hotel pojedinačno odgovoriti na vaš upit, ili na vašem lokalnom jeziku, svom lokalnom jeziku ili na engleskom i to tako što će vam izravno poslati e-mail poruku s grupnim cijena i dostupnošću. Sve odgovore primljene od hotela možete vidjeti ako se prijavite na svoj Hotels.com korisnički račun za grupne rezervacije putem ove web-lokacije. Kada dobijete odgovore hotela, vaša je odgovornost da stupite u kontakt s hotelom, u skladu s njegovim uputama, i dogovoriti sve konačne pojedinosti vaše grupne rezervacije. Ponude koje vam pošalju hoteli u svojim e-mail odgovorima i bilo koje rezervacije koje obavite kod njih podliježu odredbama i uvjetima koje je odredio hotel, uključujući, ali bez ograničenja: (a) vremenske okvire za koje ponude vrijede; (b) uvjete plaćanja; (c) uvjete otkazivanja i (d) uvjete o nepredviđenim troškovima.

HOTELS.COM DAROVNE KARTICE

Hotels.com darovne kartice ne mogu se upotrijebiti za rezervacije obavljene putem Group Travel Services

OPĆA IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI

Ni Hotels.com ni HotelPlanner ne prihvaćaju nikakvu odgovornost za bilo koje postupke ili propuste bilo kojega hotela, zrakoplovne kompanije, kompanije za iznajmljivanje automobila ili druge kompanije povezane s putovanjima i odriču se odgovornosti za sve stvarne, nepredviđene ili posljedične štete koje uzrokuju ove pravne osobe ili Hotels.com ili HotelPlanner.

Odredbe i uvjeti programa Hotels.com™ Rewards

Rezervacije obavljene kod hotela putem Group Travel Services ne udovoljavaju uvjetima za dobivanje Hotels.com Rewards nagradnih noćenja.

© 2002.-2016. Hotels.com L.P. Sva prava pridržana. Hotels.com, Hotels.com™ Rewards i logotip Hotels.com su žigovi ili registrirani žigovi kompanije Hotels.com L.P. u SAD-u i/ili drugim zemljama.